Ursula Hyrkkänen, Turun AMK
Projektipäällikkö
Annika Ranta, Humap Consultation Oy
Projektipäällikkö
Outi Vanharanta, Aalto yliopisto
Projektipäällikkö
Anne Puro, Lapin ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö
Suvi Nenonen, Tampereen teknillinen yliopisto
Projektipäällikkö
Helena Palmgren, Työterveyslaitos
Projektipäällikkö