Tunnistatko työn läikkymistä?

22.10.2018

Yhä useamman työ on alkanut läikkyä. Työn läikkyminen eli työajan ja työn tekemisen paikkojen venyminen työtilojen ja varsinaisen työajan ulkopuolelle on tullut niin kiinteäksi osaksi arkea, että emme aina huomaa tai tunnista ilmiötä. Tai ajattelemme sen olevan normaalia. Tuntuuko tutulta?

Vaikka työ- ja vapaa-aika läikkyvät suloisesti sekaisin ja se voi osittain aiheuttaa myös stressiä, kaikissa tapauksissa se ei kuitenkaan ole negatiivinen asia. Jos työ on mielekästä ja liittyy omiin intohimoihin, sitä ei koeta kuormittavana eikä ole rasite. Työhön liittyvää kirjallisuutta lukee mielellään vapaa-ajalla, jos se on aidosti omien kiinnostusten kohteiden mukaista.

Vaikka työ- ja vapaa-ajan sekoittuminen ei omasta mielestämme olisikaan kuormittavaa tai asia ei haittaisi meitä sen kummemmin, toisinaan voi  olla syytä tarkastella asiaa ulkopuolisen silmin. Kannattaa esimerkiksi pohtia, miltä työskentelymme ja työn tekemisen tapamme näyttävät työkavereiden, yhteistyökumppaneiden tai läheisten mielestä.

Jaakko on ahkera ja luova työntekijä, huipputyyppi, joka on kiinnostunut kaikesta ja on siten monessa mukana. Jaakon päivät venyvät usein pitkiksi. Jaakko nauttii säpinästä ja tykkää pienestä kiireen tunteesta, koska se pitää liikkeessä. Toisinaan palavereita ja tapaamisia on päällekkäin, mikä on tietysti harmittavaa, mutta näihinkin tilanteisiin on olemassa ratkaisuja. Voi esimerkiksi olla paikalla toisen palaverin alkuosan ja istua sitten toisen palaverin loppuun. Joskus on hyvä pitää etäpalavereita kotoa, koska samalla voi hoitaa myös muita asioita tai olla vastaanottamassa pakettia.

 

Varsinkin perheellisillä työajan läikkyminen ja monet päällekkäiset hoidettavat asiat voivat olla kuormittavia, vaikka sitä ei itse huomaakaan. Lisäksi tämä voi näyttäytyä esimerkiksi työkavereille varsin kaoottisena toimintatapana tai vaikuttaa siltä, että Jaakko ei aivan aina ole läsnä tai arvosta muiden läsnäoloa.

Jaakon tapaan myös Paula on ahkera ja tunnollinen työntekijä. Paulalla on lapsia, joten toisinaan on vastailtava lasten puheluihin työpäivän aikana tai jäätävä hoitamaan lapsia kotiin. Onneksi asiantuntijatyötä voi tehdä myös kotoa. Paula paikkaa työajan tekemällä töitä esimerkiksi illalla, kun lapset ovat harrastuksissa, vaikka kaukalon laidalla onkin vähän hankala keskittyä. Paulan perhe asuu maalla, joten työmatkojen aikana on hyvä pitää palavereita. Onneksi on handsfree.

 

Kevennä kognitiivista kuormaa

Entäpä sitten, jos Jaakko ja Paula huomaavat työtehtäviin käyttämänsä ajan pitkittyneen tai työtahtinsa hidastuneen? Tai kun työkaverit huomauttavat virheistä, unohtelusta, taukojen venymisestä?

Omaa jaksamistaan olisi ehkä hyvä pysähtyä pohtimaan, jos merkkejä kognitiivisesta kuormittumisesta alkaa ilmaantua. Kognitiivinen toimintakyky on rajallinen, vaikka työstä nauttisikin. Työn rajaaminen olennaiseen keskittymällä tai toimivien työstrategioiden luominen vähentävät kognitiivista kuormitusta. Kannattaa myös pohtia, voisiko joskus tyytyä vähempään kuin täydelliseen suoritukseen.

Omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimisen voidaan ajatella olevan yksi tärkeistä työelämätaidoista. Palautumista tulisi tapahtua sekä työpäivän aikana että työpäivän jälkeen. Miten autetaan aivoja vaihtamaan vapaalle? Vapaa-aika voi sirpaloitua osin työn teon sekaan niin, että asiakastapaamisien välissä on reilummin aikaa, jolloin siirtymän voi käyttää pyöräillen tai lenkkeillen. Kiireisiä iltoja voi keventää hoitamalla kampaajalla käyntejä ja muita pieniä asioita työpäivän aikana, jolloin ne tarjoavat myös hengähdystaukoja ja palautumisen mahdollisuuksia työnteon lomassa.

Esimerkiksi Jaakon ja Paulan kohdalla työn läikkymiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Joskus voi olla vaikeata tunnustaa tarvitsevansa apua työtehtävistä suoriutumisessa, mutta ratkaisuja löytyy, jos asioista kyetään työyhteisössä avoimesti keskustelemaan.

Koko työyhteisöön tuottavat työhyvinvointia muun muassa:

  • yhteiset sopimukset työrauhan takaamisesta itselle ja muille
  • ajan varaaminen vuorovaikutuksessa tapahtuvalle yhteisen osaamisen ja ymmärryksen kehittymiselle sekä
  •  pyrkimys myönteisen ilmapiirin ylläpitämiseen.

 

Lue lisää työajan läikkymisestä asiantuntijatyössä sekä kognitiivisesta ergonomiasta. Tervetuloa mukaan mobiilin ja monipaikkaisen työn kehittämishankkeen matkaan. Marraskuussa 14.11. pidetään seminaari työn muotoilusta, pysy kuulolla! Voit ilmoittautua seminaariin tästä.

 

Anne Puro, Anu Harju-Myllyaho ja Marjo Jussila
Työn muotoilun innostajat Lapissa

Lapin ammattikorkeakoulu
NewWoW Crafting -hankkeen osatoteuttaja